ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ έναν μελλοντικά βιώσιμο κόσμο
βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής μας

ΟΡΑΜΑ

Όραμα μας να υπηρετήσουμε την κοινωνία, με στόχο έναν μελλοντικά βιώσιμο κόσμο και την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Καινοτόμοι, συνεργάσιμοι και ηθικοί, σχεδιάζουμε το μέλλον με απόλυτη γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία.

Με καταρτισμένους συνεργάτες είμαστε στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και των οικονομοτεχνικών αναγκών του σήμερα.

Βασιζόμενοι πάντα στις αξίες που μας χαρακτήριζαν στην επαγγελματική πορεία μας, με συνεχή εφαρμογή καινοτομιών, παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, state of the art σχεδιασμό και απόλυτη προσήλωση στους χρόνους παράδοσης και τις οικονομικές απαιτήσεις των σύγχρονων έργων.

Έχοντας ψηλά στον πήχη των προτεραιοτήτων μας την επαγγελματική δεοντολογία, την εμπιστευτικότητα, τη συνέπεια και την υπευθυνότητα φιλοδοξούμε να παρέχουμε σε κάθε συνεργασία μας το βέλτιστο αποτέλεσμα .

Επιδίωξη μας είναι η αποτελεσματικότητα, η ουσία και η πράξη ώστε να δημιουργήσουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας και συνεργασίας με αυτούς που θα επιλέξουν το γραφείο μας.

Με σεβασμό στην επιστήμη του πολιτικού μηχανικού την οποία υπηρετούμε και πάντα διατηρώντας την αξιοπρέπεια του επαγγελματικού μας κλάδου.

Με κατάρτιση, ποιότητα και ήθος.

ΓΡΑΦΕΙΟ

Το τεχνικό γραφείο “VOURVACHIS & PARTNERS – αnopsis” δραστηριοποιείται από το 2000, κυρίως στον τομέα των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, των υδραυλικών μελετών, των στατικών μελετών και των περιβαλλοντικών, ενεργειακών ελέγχων, επιθεωρήσεων και μελετών.

Με επικεφαλής τον Ιωάννη Βούρβαχη, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., το τεχνικό γραφείο “VOURVACHIS & PARTNERS – αnopsis”, παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, επί σειρά ετών συνεργαζόμενο με φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Τα τελευταία χρόνια, σημαντική δραστηριότητα του γραφείου, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, η αξιολόγηση, διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων προς Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Αναπτυξιακές Εταιρείες και γενικά του Τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 • Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες
 • Υδραυλικές Μελέτες
 • Στατικές Μελέτες
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)
 • Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι και Επιθεωρήσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων (ΜΕ.Δ.Υ.Α.), έργων υδατικών πόρων, λατομικών χώρων κ.λπ.
 • Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης Έργων, έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), μελέτη, σύνταξη, υπαγωγή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα.
 • Μελέτες ασφαλείας σύμφωνα με SEVESO III
 • Άδειες Δόμησης – Λειτουργίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 • Μελέτες Αδειοδότησης και Κατασκευής, άδειες δόμησης και λειτουργίας έργων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 • Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, προετοιμασία, διαχείριση, έλεγχος, ανάπτυξη, σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
 • Τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη στην ωρίμανση μελετών, τευχών δημοπράτησης, συμβασιοποίηση, παρακολούθηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Μελέτες Αδειοδότησης και Κατασκευής, άδειες δόμησης και λειτουργίας ιδιωτικών έργων.
 • Άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και γνωστοποιήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεων και εργαστηρίων τροφίμων, τουριστικών καταλυμάτων.
 • Εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, κ.λπ.), διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP, ISO 22000:2005, κ.λπ.), περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης (ISO 14001:2004, EMAS, κ.λπ.)

CONSTRUCTION MANAGEMENT

QUALITY CONTROL – ASSESSMENT

PROJECT MANAGEMENT

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΕΡΓΑ

Ενδεικτικά, αναφέρονται μερικές κατηγορίες μελετών και έργων, που έχει εκπονήσει και ολοκληρώσει το γραφείο μας:

 • Διερεύνηση των αιτιών ρηγματώσεων και μελέτη αποκατάστασης κτηρίων λ/σ ΔΕΠΑ Θεσσαλονίκης
 • Κατασκευή χαλικοπασσάλων στα πλαίσια της σύμβασης μελέτης τεχνικών, αντιστηρίξεων και εργασιών σταθεροποίησης στην περιοχή κατολίσθησης Χ.Θ. 10+100 – 0+660, στο τμήμα Λυκοπόδι – Μακρυχώρα, 1.1.3, Εγνατίας Οδού (παρακολούθηση, επίβλεψη εργασιών).
 • Οδός Σπερχειάδας – Οξειάς
 • Κλειστό Γυμναστήριο τύπου Τ11Β Δήμου Κερκίνης
 • Δημαρχείο Δήμου Εμμανουήλ Παππά
 • Κλειστό Κολυμβητήριο Δήμου Αλεξανδρούπολης
 • Ταμιευτήρας νερού στο Δ. Δ. Τριλόφου
 • Κατασκευή φράγματος Μοσχοποτάμου Δήμου Ελαφίνας
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Εύοσμου επί της οδού Ολυμπιάδος και 17ης Νοέμβρη
 • Γέφυρα ποταμού Λουδία στην περιοχή Κρύας Βρύσης
 • Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Κολινδρού – Λιβαδίου
 • Ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στο Δ. Δ. Καλλιθέας του Δήμου Παραλίας
 • Διαμόρφωση – Βελτίωση της οδού σύνδεσης Δ. Δ. Ακρίτα Δήμου Κάτω Κλεινών με Ε. Ο. Φλώρινας – Πισοδερίου (Β΄ φάση)
 • Μελέτη – Θεμελίωση ανοιχτής πισίνας του Δήμου Αλεξάνδρειας
 • Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας
 • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Ρυακίων
 • Ανέγερση παιδικού σταθμού στο πάρκο Κολοκοτρώνη
 • Ανέγερση 19ου Νηπιαγωγείου Εύοσμου Θεσσαλονίκης
 • Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στο Ο. Τ. 226 επί της οδού Καραολή και Δημητρίου
 • Μικροφράγμα στη θέση Διανομή του Δ. Δ. Δήμου Μεταξάδων
 • Εκσυγχρονισμός και βελτίωση του αλιευτικού λιμένα Κίτρους του Δήμου Πύδνας
 • Κατασκευή γέφυρας στις θέσεις: περιοχή Πλατέως και Τρικάλων και στην περιοχή Κορυφής – Παλαιοχώρας
 • Γεωτεχνική προμελέτη δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρου Βραχιόλα στο Δ. Δ. Γαλάτιστας.
 • Μελέτη θεμελίωσης Σκήτης Ιεράς Μονής Ξενοφώντος Αγίου Όρους
 • Μουσείο Έδεσσας
 • Μελέτη αποκατάστασης – σταθεροποίησης κατολίσθησης Δ. Δ. Αλώνων Δήμου Φλώρινας
 • Ασφαλτόστρωση οδού Μ. Μηλιάς – Καρυών Δήμου Πέτρας
 • Κατασκευή ταμιευτήρα νερού 1500m3 ΔΕΥΑ Γιαννιτσών
 • Μελέτη αποχέτευσης Αγίου Αθανασίου
 • Μελέτη αποκατάστασης, ενισχύσεις φέροντος οργανισμού, μικροθεμελίωσης τμημάτων στο Mediterranean Cosmos
 • Μελέτη θεμελίωσης υπαίθριου χώρου στάθμευσης (parking) στο εμπορικό Pantheon Plaza Λάρισας
 • Μελέτη θεμελίωσης, ενίσχυσης – βελτίωσης υπεδάφους του εμπορικού κέντρου στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων
 • Μελέτη υποθεμελίωσης, ενίσχυσης – βελτίωσης υπεδάφους, δοκιμών φόρτισης πασσάλων του κτηρίου ΑΘΗΝΑΪΣ LOFTS
 • Παρακολούθηση μετακινήσεων, καθιζήσεων και συμπεριφοράς κτηρίων στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos
 • Αποκαταστάσεις, ενισχύσεις, μικροεπεμβάσεις σε τμήματα στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos
 • Διαχείριση έργων ολοκλήρωσης – παράδοσης τμημάτων του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos
 • Κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης (parking) στο εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza Λάρισας
 • Στεγανοποίηση, μόνωση υπόγειων χώρων εμπορικού κέντρου Pantheon Plaza Λάρισας.
 • Κατασκευή εμπορικού στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων
 • Κατασκευή θεμελίωσης κτηρίου AΘΗΝΑΪΣ LOFTS
 • Κατασκευή εξοχικών κατοικιών στο Kastalia Village Αράχοβας

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καραϊσκάκη 28, Πυλαία 555 35, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

+30 2310321808

info@anopsis.eu